Meninio tyrimo „Vaizdo poreikis“ objektas –žmogaus tikėjimas ir nepasitikėjimas vaizdu. Žmogaus sukurtuose vaizduose slypintis objektyvumo neįmanomumas ir subjektyvumo tragikomiškumas atskleidžiamas išrandant ir išbandant įvairias portretavimo strategijas. Pastarosios gimsta jungiant kriminalistikoje naudojamus žmogaus veido rekonstrukcijos pagal kaukolę metodus  su įvairiais vaizdo savybių tyrimais. Projekto tikslas – ekperimentiškai išnagrinėti, kaip subjektyvus vaizdas funkcionuoja objektyvumo ir moksliškumo diskurse.

 

Dailės krypties meno doktorantas Žygimantas Augustinas
lapkričio 27 d., 14.00 val., galerijoje  „Akademija“ (Pilies g. 44, Vilnius) gins meno projektą tema „Vaizdo poreikis“

Dailė W100

 

Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

Kūrybinės dalies vadovas:
Prof. Artūras Raila – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, fotografija ir medijos menas

Tiriamosios dalies vadovė:
Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H

Konsultantas: 
Prof. dr. (hp) Rimantas Jankauskas – Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina 06B

Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Dailės krypties gynimo taryboje:

Pirmininkas:
doc. Deimantas Narkevičius – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, skulptūra;

Nariai:
prof. Ian Damerell – Akershus Universiteto Taikomųjų menų ir mokslų Koledžas, meno, dizaino ir technologijų fakultetas;
dr. Erika Grigoravičienė – Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H;
prof. dr. Piotr Jozefowicz – Gdansko meno akademija, tapybos fakultetas;
dr. Tojana Račiūnaitė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H.

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo ir Vilniaus dailės akademijos bibliotekose.