– tai serija renginių, siekiančių kolektyviai išanalizuoti ir pristatyti lokalią meninio tyrimo sampratą ir iškelti aktualius klausimus. Susitikimai susideda iš salonų, seminarų, kūrybinių dirbtuvių, individualaus darbo bei refleksijų ir dialoginio menininkų ir mokslininkų darbo su dizaineriais.

 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba