Kviečiame į monografijos pristatymą,

kuriame bus suvesti studentai ir profesoriai, menininkai, architektai, dizaineriai, mokslininkai, kuratoriai ir kiti praktikai. Taip pat diagramos ir žemėlapiai, jungiantys į visumą sąvokas, kreives ir formas. Pristatyme atsiskleis knygos turinys ir dizainas, paradoksai ir provokacijos bei jos naudojimo ypatumai.

Dalyvauja

recenzentai menotyrininkė doc. dr. Agnė Narušytė ir filosofas doc. dr. Kęstas Kirtiklis, taip pat menininkas-tyrėjas doc. Julijonas Urbonas
ir visi atėję

 Gruodžio 5 d. (pirmadienį) 17.00 val.
Malūnų g. 3, Vilnius (VDA C1 pastatas – 102 doktorantų auditorija)

Pristatymo metu galėsite ją įsigyti iš leidyklos pigiau,
o vėliau rasite VDA knygynėlyje ir knygynuose.

Knygos turinys ir fragmentai

Renginys Facebook‘e

 

Anotacija:

Monografijoje aptariamos meninio tyrimo atsiradimo prielaidos, apibrėžimo problema, santykis su menu ir mokslu, metodologijos ir kintančios tyrėjų ir kūrėjų tapatybės. Analizuojami meninio tyrimo pavyzdžiai doktorantūros programose Lietuvos šiuolaikiniame mene (Dainius Liškevičius, Artūras Raila, Indrė Klimaitė, Julijonas Urbonas ir kt.) ir įvairiuose tarpsritiniuose tyrimuose.

Skaitant šią monografiją su 32 diagramomis ir 29 atvaizdais, neapleidžia klausimas, ar tai meninė monografija, ar mokslinis albumas. Vartant jos didžiaformačius lakštus, galima pasijusti tarsi skaitymo performanse, o išskirtinis dizainas iškelia jos skaitytoją į dėmesio centrą.

Ši monografija – tai vaikščiojimas žinojimo kontūrais mąstant, kada menas tampa tyrimu, ką jis sukuria ir kaip pristato savo procesus ir rezultatus. Taip pat – kaip jis gali išplėsti mokslinio tyrimo sampratą ir metodus.

Kas tie, meninio tyrimo suvesti?

Menas ir mokslas. Menininkai, mokslininkai, kuratoriai, kiti praktikai. Diagramos ir žemėlapiai, jungiantys į visumą sąvokas, kreives ir formas. Čia visi jie žinojimo kontūrais – linijomis, briaunomis, paraštėmis – suvesti į daugialypį diagraminį atlasą. Ši knyga – tai performatyvus veiksmas, siekiantis atverti meninio tyrimo sampratas ir jas demistifikuoti.

Meninis tyrimas keičia disciplinų bei tapatybių ribas ir sudaro sąlygas hibridinėms praktikoms. Kur baigiasi menininko kompetencijos ir prasideda mokslininko, ir atvirkščiai? Koks tai tyrimo tipas? Spekuliatyvus, performatyvus, emocinis, vizualus, įkūnytas, praktika grįstas, intuityvus?

 

Meninis tyrimas – mokslą išlaisvinanti priemonė.

Julijonas Urbonas, menininkas, dizaineris ir tyrėjas

Vytautas Michelkevičius žavi savo virtuozišku sugebėjimu žaismingai kalbėti apie meninį tyrimą neuždarydamas jo sustabarėjusiuose apibrėžimuose ir neakademizuodamas meninės praktikos.

Doc. Česlovas Lukenskas, menininkas ir pedagogas

 

Išleido:
Vilniaus dailės akademijos leidykla
25×35 cm, kietais viršeliais, 160 psl.
ISBN: 9786094472299

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė,

redaktorė Rima Bertašavičiūtė,

diagramos: Agnė Alesiūtė, Anastasija Sosunova, Rokas Cicėnas, Pijus Cicėnas

 

Rėmėjai: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija, Vilniaus dailės akademija