virselis_meninio_tyrimo_suvesti_web

ENGLISH description and Table of contents

Knygos turinys ir fragmentai (PDF)

Monografijoje aptariamos meninio tyrimo atsiradimo prielaidos, apibrėžimo problema, santykis su menu ir mokslu, metodologijos ir kintančios tyrėjų ir kūrėjų tapatybės. Analizuojami meninio tyrimo pavyzdžiai doktorantūros programose Lietuvos šiuolaikiniame mene (Dainius Liškevičius, Artūras Raila, Indrė Klimaitė, Julijonas Urbonas ir kt.) ir įvairiuose tarpsritiniuose tyrimuose.

Skaitant šią monografiją su 32 diagramomis ir 29 atvaizdais, neapleidžia klausimas, ar tai meninė monografija, ar mokslinis albumas. Vartant jos didžiaformačius lakštus, galima pasijusti tarsi skaitymo performanse, o išskirtinis dizainas iškelia jos skaitytoją į dėmesio centrą.

Ši monografija – tai vaikščiojimas žinojimo kontūrais mąstant, kada menas tampa tyrimu, ką jis sukuria ir kaip pristato savo procesus ir rezultatus. Taip pat – kaip jis gali išplėsti mokslinio tyrimo sampratą ir metodus.

atvartas_meninio_tyrimo_suvesti_web

Kas tie, meninio tyrimo suvesti?

Menas ir mokslas. Menininkai, mokslininkai, dizaineriai, architektai, kuratoriai, kiti praktikai. Diagramos ir žemėlapiai, jungiantys į visumą sąvokas, kreives ir formas. Čia visi jie žinojimo kontūrais – linijomis, briaunomis, paraštėmis – suvesti į daugialypį diagraminį atlasą. Ši knyga – tai performatyvus veiksmas, siekiantis atverti meninio tyrimo sampratas ir jas demistifikuoti.

Meninis tyrimas keičia disciplinų bei tapatybių ribas ir sudaro sąlygas hibridinėms praktikoms. Kur baigiasi menininko kompetencijos ir prasideda mokslininko, ir atvirkščiai? Koks tai tyrimo tipas? Spekuliatyvus, performatyvus, emocinis, vizualus, įkūnytas, praktika grįstas, intuityvus?

 atvartas3_meninio_tyrimo_suvesti_web

Meninis tyrimas – mokslą išlaisvinanti priemonė.

Julijonas Urbonas, menininkas, dizaineris ir tyrėjas

Vytautas Michelkevičius žavi savo virtuozišku sugebėjimu žaismingai kalbėti apie meninį tyrimą neuždarydamas jo sustabarėjusiuose apibrėžimuose ir neakademizuodamas meninės praktikos.

Doc. Česlovas Lukenskas, menininkas ir pedagogas

 

Išleido:
Vilniaus dailės akademijos leidykla
25×35 cm, kietais viršeliais, 160 psl.
ISBN: 9786094472299

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė,

redaktorė Rima Bertašavičiūtė,

diagramos: Agnė Alesiūtė, Anastasija Sosunova, Rokas Cicėnas, Pijus Cicėnas

atvartas2_meninio_tyrimo_suvesti_web

Rėmėjai: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija, Vilniaus dailės akademija

ĮSIGYTI VDA leidykloje internetu

VDA knygynėlyje (Maironio g. 6, Vilnius), VDA galerijoje “Akademija” (Pilies g. 44, Vilnius), “Akademinėje knygoje”, “Humanite” ir kai kuriuose knygynuose

atvartas4_meninio_tyrimo_suvesti_web