Month: June 2020

Pradedame naują tyrimą apie meninį tyrimą “ Meninio tyrimo poveikis humanitariniams mokslams ir vizualiajam menui. Lietuvos atvejis globaliame kontekste”

Projekto vadovas doc. dr. Vytautas Michelkevičius (VDA) kartu su prof. dr. Aldžiu Gedučiu (KU) pradeda naują tyrimą, pasibaigsiantį monografija. Tarpdisciplininė tyrėjų grupė siekia įvertinti Lietuvoje gan jauną (įstatymiškai…