Projekto vadovas doc. dr. Vytautas Michelkevičius (VDA) kartu su prof. dr. Aldžiu Gedučiu (KU) pradeda naują tyrimą, pasibaigsiantį monografija.

Tarpdisciplininė tyrėjų grupė siekia įvertinti Lietuvoje gan jauną (įstatymiškai nuo 2010, praktiškai nuo 2000), bet pasaulyje jau trečią dešimtmetį plėtojamą meninio tyrimo diskursą ir jo sąveiką su humanitariniais mokslais bei vizualiuoju menu. Ši nauja tyrimo forma tampriai susijusi tiek su skirtingų mokslų akademiniais tyrimais, tiek su meninėmis praktikomis. Vis didėjant tyrimo komunikavimo (ne populiarinimo) formų įvairovei (disertacija romano ar komikso pavidalu), iškyla poreikis įvertinti kaip jos konstruoja ir perduoda žinojimą. Keliama hipotezė, kad keičiantis tyrimo paradigmoms, veikiamomis įvairių “posūkių” (vizualiojo, praktinio), meninis tyrimas gali pasiūlyti humanitariniams mokslams atsinaujinimo, adaptacijos ir tarpdiscipliniškumo strategijas greitai kintančiame konkurencingame mokslo ir meno pasaulyje.

Meninis tyrimas taip pat legitimuoja naujas žinojimo (vizualaus, įkūnyto, neverbalinio) formas, kurių dalis taip pat naudojama humanitariniuose moksluose. Tai gali palengvinti jų reikšmės argumentaciją konkuruojant su kitais mokslais bei sociokultūrinėmis veiklomis. Sudėtingėjant socialinei tikrovei nebeužtenka turimų instrumentų ją pažinti ir tirti, tad projektas spręs žinojimo konstravimo ir komunikavimo klausimus.

Meninis tyrimas nėra atliekamas vien meno doktorantūroje, bet ir tam tikrose menininkų praktikose ar akademiniuose tyrimuose. Sėkminga pasaulinė tokių tyrimų praktika sukaupė nemažą archyvą, kuris bus analizės objektu. Meno doktorantūros kontekste Lietuva išsiveržusi į priekį ir Europiniu (patektų į pirmąjį dešimtuką apimtimi ir įstatyminės bazės inovacijomis), ir pasauliniu mastu, todėl per dešimtmetį sukauptas meno disertacijų archyvas ir vizualaus meno projektai yra solidi imtis analizei ir palyginimui su beveik 30 metų Suomijos archyvu. Su projekto partneriais atliktas tyrimas užtikrins tarpdisciplininę ir tarptautinę mokslinės produkcijos sklaidą, o rezultatai bus naudingi ne tik mokslinei, bet ir edukacinei, meninei, kultūrinei bendruomenėms.