Naujas žurnalo Acta Academiae Artium Vilnensis numeris  Meninis tyrimas: teorija ir praktika / Artistic Research: Theory and Practice 2015 / 79 (sudarytojas Vytautas Michelkevičius)

Šis straipsnių rinkinys yra pirmasis bandymas Lietuvos moksliniame diskurse panagrinėti meninį tyrimą tiek iš mokslininkų, tiek iš menininkų-tyrėjų pozicijų. Čia sukurti tekstai yra parašyti ir žinomų Lietuvoje vizualiųjų menininkų, ir dizainerių, ir architektų.

Jau klasikine tapusi Londono Karališkojo meno koledžo (RCA) profesoriaus Christopherio Fraylingo tipologija, sukurta 1992 metais, apibrėžė meno ir tyrimo santykį taip:

  • Tyrimas apie meną (tai dažniausiai menotyrininkai ir filosofai, tyrinėjantys meną);
  • Tyrimas menui (tai dažniausiai menininkų vykdomi praktiniai tyrimai tam, kad sukurtų meno kūrinį (pvz. betono savybių tyrinėjimas kuriant betoninį objektą);
  • Tyrimas per meną (tai menininkų tyrėjų vykdomas tyrimas atliekant praktinę kūrybą ir per ją sukuriant naujas žinias ir patirtis).

Šiame leidinyje sukomplektuoti tekstai atspindi pirmąjį ir trečiąjį santykio tipą. Pirmojoje dalyje mokslininkai atlieka tyrimą apie meninį tyrimą ir nagrinėja jį iš savo pozicijų. Antrojoje dalyje pateikiami bendradarbiavimai tarp menininkų ir mokslininkų. Trečioji dalis, kurioje yra publikuojami menininkų tekstai, yra labiausiai neįprasta moksliniame diskurse, nes visi tekstai yra parašyti meno doktorantų. Jie atskleidžia menininkų-tyrėjų rašymo ir naratyvų konstravimų įvairovę.

Tarp skyrių įterpti atvartai perteikia meninio tyrimo procesualumą, kuris nebūtinai veda prie baigtinio rezultato. Kartais sustabdžius tam tikrą tyrimo momentą žemėlapyje galima atrasti netikėtų sąsajų ir įžvalgų, iškeliančių aktualius klausimus, kurių vėliau gali nebelikti. Be to, dalijimasis procesu su kitais yra svarbi meninio tyrimo dalis, leidžianti atskleisti tyrimo ir kūrybos metodologijas bei metodus, dažnai tampančius aštrių diskusijų objektu. Jų skirtingumas tik dar kartą parodo taikomų meninio tyrimo metodologijų įvairovę, o paviešinimas palengvina diskusijas apie procesą.

Dalyvauja / In a company with:

Aldis Gedutis
MENINIS TYRIMAS: KAIP „SUPIRŠTI“ MOKSLĄ IR MENĄ?
Artistic Research: How to Match-Make Science and Art?

Vytautas Michelkevičius
MENINIO TYRIMO SAMPRATOS IR KONTEKSTAI: PAINI PRADŽIA IR ATSPIRTIES TAŠKAI
Definitions and Contexts of Artistic Research: Confusing Starting Points

Agnė Narušytė
SOVIETMETIS KAIP MENINIO TYRIMO OBJEKTAS: KĘSTUČIO GRIGALIŪNO, DAINIAUS LIŠKEVIČIAUS IR EGLĖS ULČICKAITĖS ATVEJAI
The Soviet Period in artistic research: The cases of Kęstutis Grigaliūnas, Dainius Liškevičius and Eglė Ulčickaitė

Lina Michelkevičė
KALBINIAI DISKURSAI MENINIAME (PA)TYRIME IR KALBANČIO MENININKO VAIDMENYS
Lingual Discourses in Artistic Research and the Roles of the Talking Artist

Tomas Grunskis
MENINIO TYRIMO APRAIŠKOS ARCHITEKTŪROJE: TARPDALYKINIAI EKSPERIMENTAI KAIP IDĖJŲ, METODŲ IR PRIEMONIŲ REVIZIJOS FORMA
Expressions of Artistic Research in Architecture: Interdisciplinary Experiments as a Form of Revision of Ideas, Methods and Means

Viktorija Sokolovska, Paulė Bekampienė
SAVITVARKA PAKARTOTINIO VARTOJIMO DIZAINE
Self-Assembly Design in Upcycling Design

Julijonas Urbonas
STOVINT, KRENTANT, LEVITUOJANT: IŠPLĖSTINIS LANKYTOJO GIDAS
Standing, Falling, Levitating: A Visitor’s Extended Guide

Akvilė Anglickaitė
KAS YRA FOTOGRAFAS?
What is a Photographer?

Deima Katinaitė
BAUHAUZO KOLORISTAI. SPALVOS FENOMENO MENINIS TYRIMAS KAIP TEORIJOS IR PRAKTIKOS JUNGTIS
The Bauhaus Colorists. Linkage of Theory and Practice through the Artistic Research of the Colour Phenomenon

Jolanta Kyzikaitė
SNIEGO GNIŪŽTĖ: KREPŠINIS IR TAPYBA
A Snowball: Basketball and Painting

Eglė Ulčickaitė
TAPYBA KAIP TYRIMAS
Painting as Research

Agnė Kuzmickaitė-Prūsaitienė
MADOS DIZAINERĖS-MAMOS KASDIENYBĖS ŽEMĖLAPIAI
Maps of Daily Life of a Mother and a Fashion Designer

Laisvydė Šalčiūtė
KŪRYBA KAIP MĄSTYMO BŪDAS. ELEFANTUS FURIOSUS ATVEJIS / 187
Creative Work as a Means of Thinking. The Case of ELEFANTUS FURIOSUS (Summary) / 197

Leidinį įsigyti galite VDA knygynėlyje (Maironio g. 6) arba čia / you can find the journal here
http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/meninis-tyrimas-teorija-ir-praktika-artistic-research-theory-and-practice-2015-79

ENGLISH>>>>>>>>>>>>>>>>>

This collection of articles is the first attempt to
discuss artistic research in the Lithuanian context from
the viewpoint of both scholars and artists.

In the first chapter scholars
approach artistic research from various standpoints:
Aldis Gedutis employs a philosophical approach,
Vytautas Michelkevičius speaks from an interdisciplinary
viewpoint akin to science and technology studies,
and Agnė Narušytė and Lina Michelkevičė join in with
the art historical perspective. The second chapter
embraces collaborations between artists and scholars.
A scientist from the Centre for Physical Sciences and
Technology Paulė Bekampienė collaborates with
Viktorija Sokolovskaja, a designer and art doctoral
student. Intervening between texts by scholars and
artists, this chapter also includes an example of intermediate
collaboration, a text on architects by dr. Tomas
Grunskis. In his essay Grunskis builds collaboration
between his different creative alter egos as an artist
(architect) and a scholar. The essay by artist and researcher
Julijonas Urbonas is collaboration between
texts in exhibitions and academic contexts. Once again,
it raises an urgent question: what genre and form a text
written by an artist and a researcher should take?
The third chapter consisting of essays by artists and
designers (doctoral candidates in arts) seems to be the
most unusual in the academic discourse. It reveals a
large variety of texts by artist researchers. Some essays
hardly differ from texts written by scholars and are
examples of research on art (Deima Katinaitė), others
are personal reflections on the artists’ own practice
(Eglė Ulčickaitė), and the rest describe the research
methods employed by artists (Agnė Kuzmickaitė,
Jolanta Kyzikaitė, Laisvydė Šalčiūtė) or use writing itself
as a way of research (Akvilė Anglickaitė). All these
essays demonstrate the diversity of artists’ texts and
their ways of arguing, and question the legitimation
of writing within the context of art doctorate.

Editor Dr. Vytautas Michelkevičius